GALVESTON-site breidt uit

 

NV GIA CATARO zal eerstdaags overgaan tot de aankoop van de beschermde stapelloodsen gelegen aan de rechterzijde van de toegangsweg.
Deze loodsen werden gebouwd in de periode 1860-1870 en behoorden toe aan de voormalige vlasspinnerij La Liève die door een zware brand nagenoeg volledig werd verwoest en nadien ook afgebroken.

Tot vorig jaar deden de loodsen – inmiddels eigendom van de UCO-groep - dienst als opslagplaats voor katoenbalen. GIA CATARO zal de loodsen – die in 2002 samen met de water- en traptoren van de GALVESTON-fabriek werden beschermd - in zijn huidige toestand verhuren aan bedrijven in de industriële of ambachtelijke sector.