Bouw gesloten instelling gaat eindelijk van start

 

GENT - De bouwwerken voor een forensisch psychiatrisch centrum op de Wondelgemse Meersen beginnen op 3 oktober. Tegen december 2013 moet het gebouw klaar zijn. In dat gesloten centrum zal plaats zijn voor 270 personen. Het centrum levert 300 nieuwe banen op. Het ontwerp is van het Rotterdamse bureau dJGA en Abscis architecten uit Gent.Het centrum komt aan de Wondelgemse Meersen, tussen de Pakketbootstraat, de Limbastraat en de Lieve. Het zal plaats bieden aan 270 geïnterneerden en 300 banen opleveren. De investeringskosten voor aankoop van gronden en realisatie bedraagt 81 miljoen euro. Ten zuiden van het centrum komt de tramstelplaats van De Lijn.

De plannen voor de bouw van het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) dateren al van 2006. Met de nieuwe instelling wil Justitie psychiatrische patiënten opvangen met een hoog of middelhoog veiligheidsrisico en die niet in de reguliere psychiatrie terechtkunnen. Tegen 2013 moet het forensisch centrum operationeel zijn. In die gesloten instelling kunnen 270 patiënten de gepaste behandeling krijgen. Vandaag kwijnen ze vaak weg in een gevangenis. Omdat het om hoogrisicogedetineerden met heel diverse achtergronden gaat, is de veiligheid cruciaal.

Normaal moest de eerste steen van het FPC worden gelegd in december 2010, maar de veiligheidseisen werden plots veel strenger. Het houten buitenschrijnwerk moest worden vervangen door een stalen constructie en de beveiliging tussen de compartimenten moest beter.

In België is dit het eerste centrum in zijn soort. 'Daarom werkten we samen met het Rotterdamse bureau dJGA. Dat bureau heeft veel ervaring met het bouwen van TBS-klinieken of klinieken voor terbeschikkingstelling waar mensen met een psychiatrische stoornis worden behandeld die een gevaar vormen voor de maatschappij. In zo'n instelling kan het personeel die gevangenen een therapeutische behandeling geven. In een gewone gevangenis is dat uitgesloten. Ze kunnen de gevangenen volgen en met hen een traject afleggen. In crisissituaties kunnen ze vlug ingrijpen', vertelt architect Frank Van Kerckhove van Abscis.

'Opzet is dat deze hoogrisicogedetineerden terug kunnen keren in de maatschappij. Daarom kiest zo'n beveiligd centrum voor een graduele behandeling. Het gebouw is zo ontworpen dat er ruimte is voor behandeling, genezing en het ontwikkelen van eigen verantwoordelijkheid.'

Slakkenhuis

Het gebouw wordt opgetrokken volgens het princiep van het slakkenhuis. Een patiënt komt in een crisissituatie binnen en volgt een therapieproces. In het centrale gedeelte bevinden zich alle ondersteunende diensten, werk- en ontspanningsruimten, therapielokalen en gespreksruimtes. Daaromheen liggen in een waaier de woonpaviljoenen. De structuur is in compartimenten, met afdelingen die variëren van vier tot twaalf patiënten.

Er is ook een buitenruimte voor gemeenschappelijke wandelingen, tuinen, een boerderij, een serre en een moestuin.

'Het centrum heeft twee bouwlagen en integreert zich in het omliggende landschap. Op de gelijkvloerse en eerste verdieping verloopt de circulatie door een rondom lopende gang. Hierdoor zijn alle afdelingen van twee zijden te benaderen. Er is geen kamer zonder twee deuren. Aan drie van de vier knooppunten liggen de paviljoenen. Aan het vierde knooppunt ligt het inkomgebouw, met de toegangscontrole en beveiliging. In het middengebied liggen, naast het afzonderingscomplex, de werkplaatsen, de technische dienst, de sportzaal en het medisch complex. Palend aan het inkomgebouw ligt de afdeling resocialisatie. Deze afdeling is georiënteerd naar de Lieve en heeft een ruime buitenruimte', zegt Van Kerckhove.Bron Het Nieuwsblad - Lees hier het origineel artikel