Voor 1910


In de loop van de negentiende eeuw groeide Gent uit tot de grootste industriestad van Vlaanderen.

Nadat Lieven Bauwens (1769-1822) de befaamde "mule jenny" (mechanische spinmolen) uit Engeland naar Gent smokkelde, kende de textielnijverheid in de Arteveldestad een enorme expansie.

 

Gent kreeg al gauw de bijnaam "Manchester van het vasteland". Onder impuls van een aantal ondernemende burgers werd een klein imperium uitgebouwd.

 

Het waren E.J Braun en A. Hebbelynck die in 1910 de S(ociete) A(nonyme) Cotonnière GALVESTON stichtten en er ook de allereerste afgevaardigd bestuurders werden.

Als locatie werd geopteerd voor de Wiedauwkaai (toen nog Nijverheidskaai).

De architect van het spinnerijgebouw is Emile De Weerdt.

 

1910-1950

 

In 1912 werd de fabriek in gebruik genomen.

 

Het Manchester-gebouw is een rechthoekig blok van vier bouwlagen onder een plat dak.

De rechthoekige vensters zijn drie per drie in nissen gekoppeld. De verschillende  verdiepingen zijn van elkaar gescheiden door ijzeren balken met dubbel L-profiel die rusten op gietijzeren zuiltjes.

Het bouwvlak wordt geaccentueerd door een water- en traptoren waarvan de ramen in rondboognissen zijn vervat. Bovenaan prijkt de naam GALVESTON, een verwijzing naar de Texaanse havenstad van waaruit het katoen naar Europa werd verscheept.

 

In 1919 stichtte Emile Braun de Union Cotonnière, een verzameling van een aantal  fabrieken. De katoenspinnerij stelde op dat ogenblik al meer dan duizend arbeiders te werk.

 

1950-1999

 

In de jaren vijftig raakte de katoensector in verval.

De Union Cotonnière werd in 1967 opgeslorpt door de UCO-groep, dat ook de vier stapelloodsen aan de andere kant van de toegangsweg bezat. Twee van deze loodsen dateren uit het midden van de negentiende eeuw en maakten deel uit van de fabriek La Liève, die in 1976 door een grote brand werd verwoest.

Uiteindelijk sloot La Liève de deuren in 1999.

 

Oospronkelijk was het de bedoeling om de ganse GALVESTON-fabriek te beschermen, maar uiteindelijk werden enkel de water- en traptoren en de vier stapelloodsen in de lijst van de beschermde monumenten opgenomen.

De rest van de site is wel geïnventariseerd als bouwkundig erfgoed.

 

2000-heden

 

In 2003 kocht de firma NV GIA CATARO, gespecialiseerd in industriele reiniging het voormalige fabrieksgebouw om er het bedrijf te herlokaliseren. De verhuis ging door in december 2003. In 2004 werd gestart met de ontwikkeling van de rest van de site. Hiervoor werden in 2005 nog eens meer dan 20.000 m2 terreinen aangekocht.

 

In 2006 werd gestart met de renovatie van de achterliggende fabrieksgebouwen. Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 150 Wondelgemse Meersen laat een combinatie toe van dienstenverlenende bedrijven en grootstedelijke recreatie.

 

De evenementenhal ART CUBE, het indoor speelterrein van PAINTBALL GENT, binnenspeeltuin PRETLAND, danshuis DE INGANG en boksclub GOLDEN GLOVES zijn reeds geruime tijd partner op de site. Sinds 2011 is er ook het rooftop restaurant GASTON wat wordt uitgebaat door COEUR CATERING. Met de diverse kantoorfuncties kent de site sedert de zomer van 2013 een volledige bezetting.

 

Ligging

 

NV Galveston

Hurstweg 8

9000 Gent

 

BE 0507.898.235

Contactgegevens

 

Nico De Wael

Bedrijfsleider

Mail: nico.dewael@galveston.eu

Mob: +32 (0) 496 24 67 49

© GALVESTON 2020 | Algemene voorwaarden | Member of XLGroup